Jurist Visby

Foto: Jörgen Kristiansson, Gute blixt & bild

Juridiska tjänster

Jag har arbetat som jurist i mer än 25 år, varav 20 år som chefsjurist.

Mitt specialområde är kulturegendomsrätten som bland annat omfattar regler om fornlämningar, fornfynd, kulturhistoriskt värdefulla byggnader och kulturföremål.

Jag arbetar även med frågor om bygglov, strandskydd, fastighetsrätt m.m. 

Jurist på Gotland

Lokalt på Gotland hjälper jag gärna till med privaträttsliga frågor om bodelning, arvskifte, upphovsrätt m.m.