Catharina Sojde

Foto: Jörgen Kristiansson, Gute blixt & bild

Företräder och förhandlar i viktiga frågor

Vårt kulturarv berättar om vilka vi är som människor. Vi har därför regler om skydd och bevarande. Dessa upplevs ofta som otydliga eller godtyckliga. Den som vill använda och utveckla kulturarvet kommer att få svårt att veta vad som är önskemål och vad som är krav enligt lag.

Jag vill underlätta processen med att använda och utveckla vårt kulturarv. Jag vill säkerställa förutsebarhet och likabehandling samt vara med och skapa en balans mellan att bevara och att utveckla kulturarvet.

Den som vill läsa om framtiden bör bläddra i det förflutna. (Malraux)

Vi ska använda det förflutna som en språngbräda, inte en soffa. (McMillan)