Juristfirman Catharina Sojde AB (559274-8841)

Juristfirma Gotland Visby med specialområde kulturegendomsrätten så som fornlämningar, fornfynd, kulturhistoriskt värdefulla byggnader och kulturföremål.

    +46 70 883 89 33

Besöksadress: Artillerigatan 2B i Visby
(ovanpå Gotlands tingsrätt och Lantmäteriet)

Godkänd för F-skatt