Juristfirman Catharina Sojde AB (559274-8841)

Juristfirma Gotland Visby med specialområde kulturegendomsrätten så som fornlämningar, fornfynd, kulturhistoriskt värdefulla byggnader och kulturföremål.

    +46 70 883 89 33

Besöksadress: Kronstallgränd 4 i Visby innerstad

 

Godkänd för F-skatt