Juridiska tjänster

Byggnadsjuridik

Äga och utveckla kulturegendom

Vare sig du är ett konsultföretag med ansvar för ett expolateringsprojekt, ett fastighetsbolag som vill utveckla t.ex. en kulturhistoriskt värdefull byggnad eller en privatperson som bor i ett byggnadsminne så kan jag ge svar på de juridiska frågorna. Det kan handla om att ta reda på vad som är önskemål om bevarande respektive tvingande enligt lag. Detta påverkar såklart budgeten och den som gör mer än vad lagen kräver för vårt gemensamma kulturarv är beundransvärd, men det bör vara ett medvetet val.

Foto: Jörgen Kristiansson, Gute blixt & bild

Äga och utveckla kulturegendom

Vare sig du är ett konsultföretag med ansvar för ett expolateringsprojekt, ett fastighetsbolag som vill utveckla t.ex. en kulturhistoriskt värdefull byggnad eller en privatperson som bor i ett byggnadsminne så kan jag ge svar på de juridiska frågorna. Det kan handla om att ta reda på vad som är önskemål om bevarande respektive tvingande enligt lag. Detta påverkar såklart budgeten och den som gör mer än vad lagen kräver för vårt gemensamma kulturarv är beundransvärd, men det bör vara ett medvetet val.

Foto: Jörgen Kristiansson, Gute blixt & bild

Knoten, Störung, Konflikt

Hitta lösningar

Konflikter som hanteras väl med respekt för alla inblandade parter kan vara en källa till utveckling. Jag vill gärna bidra till att hitta lösningar som alla parter kan godta och som innebär att en god relation kan bibehållas.

Hitta lösningar

Konflikter som hanteras väl med respekt för alla inblandade parter kan vara en källa till utveckling. Jag vill gärna bidra till att hitta lösningar som alla parter kan godta och som innebär att en god relation kan bibehållas.

Wunsch vs Realität - Zielerreichung mit Planung vs ohne Planung

Projektledning

Jag kan bistå med att ta ett övergripande ansvar för de juridiska frågorna i utvecklingsprojekt inom samhällsbyggnadsprocessen. Samhällsbyggande innefattar planering, byggande och förvaltning av städer, bebyggelse, infrastruktur, byggnader, anläggningar samt kultur- och naturmiljö (definitionen är citerad från IQ Samhällsbyggnads hemsida, en medlemsorganisation inom samhällsbyggnadssektorn).

Projektledning

Jag kan bistå med att ta ett övergripande ansvar för de juridiska frågorna i utvecklingsprojekt inom samhällsbyggnadsprocessen. Samhällsbyggande innefattar planering, byggande och förvaltning av städer, bebyggelse, infrastruktur, byggnader, anläggningar samt kultur- och naturmiljö (definitionen är citerad från IQ Samhällsbyggnads hemsida, en medlemsorganisation inom samhällsbyggnadssektorn).

Visby Torbogen Altstadt

Hemfrid

Jag kan inte hjälpa dig att få hemfrid men jag kan använda mina juridiska kunskaper och skapa förutsättningar för hemfrid. Jag hjälper gärna till i juridiska frågor som gäller familjen och hemmet. Det är viktigt för oss alla att ha en trygg hemmamiljö och goda relationer.

 

Hemfrid

Jag kan inte hjälpa dig att få hemfrid men jag kan använda mina juridiska kunskaper och skapa förutsättningar för hemfrid. Jag hjälper gärna till i juridiska frågor som gäller familjen och hemmet. Det är viktigt för oss alla att ha en trygg hemmamiljö och goda relationer.